Arbeidsdeskundig

Onderzoek

Wat zijn de (on)mogelijkheden voor uw zieke medewerker? Een snelle terugkeer naar passend werk voorkomt dat uw medewerker langdurig aan de kant blijft staan. RESA Verzuimadvies helpt u bij het vinden van passend werk binnen én buiten uw organisatie. Met een duidelijk arbeidsdeskundig rapport weten u én uw medewerker wat de re-integratiekoers is. RESA Verzuimadvies werkt met gecertificeerde arbeidsdeskundigen die kennis hebben van sociale zekerheid en regels rondom de Wet Verbetering Poortwachter.