top of page

Arbeidsdeskundig

Onderzoek

Wat zijn de (on)mogelijkheden voor uw zieke medewerker? Een snelle terugkeer naar passend werk voorkomt dat uw medewerker langdurig aan de kant blijft staan. RESA Verzuimadvies helpt u bij het vinden van passend werk binnen én buiten uw organisatie. Met een duidelijk arbeidsdeskundig rapport weten u én uw medewerker wat de re-integratiekoers is. RESA Verzuimadvies werkt met gecertificeerde arbeidsdeskundigen die kennis hebben van sociale zekerheid en regels rondom de Wet Verbetering Poortwachter.

bottom of page